Over ons

Dit is ons verhaal

Ruben de Jong mag vanaf eind tienertijd regelmatig ‘de daden van de Heer verhalen’. Psalm 118:17,18 ervaart hij daarin als roeping. Ruben studeerde Internationale Economie en raakte vanaf zijn studententijd betrokken bij verschillende kerken en organisaties die in Nederland en daarbuiten het evangelie van Jezus Christus kenbaar maken. 

Joanne de Jong is tot augustus 2023 werkzaam geweest als verpleegkundige in de GGZ en draagt al vanaf jongs af aan verantwoordelijkheid in de lokale kerk en leidt vrouwen en mannen op tot dragers in Gods koninkrijk. Per 1 oktober 2023 is zij betrokken binnen de LEG (Levend Evangelie Gemeente) in Aalsmeer op staf.

Ruben en Joanne getuigen van Gods liefde en kracht bij de mensen om hen heen. Het boek ‘BUIGEN – de kracht van gebed’ geeft hierin een bijzondere inkijk. Joanne en Ruben hebben een zoon; Manna. 

De afgelopen jaren heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden waarbij Ruben en Joanne op steeds meer plekken worden gebruikt. Het toerusten van en optrekken met diverse individuen, leiders, ondernemers, organisaties en kerken staat centraal. Biddend en bemoedigend staan zij naast hen. Ze verlangen de Heilige Geest een prominente plek te geven in het discipel zijn van Jezus Christus. De Heilige Geest is belooft door Jezus en de Vader voor de tijd van nu (Hand. 1:4). Het boek ‘DISCIPEL – Jezus volgen met hart, hoofd en handen’ getuigt op een levendige manier van discipelschap anno nu. Hartstochtelijk gaan Ruben en Joanne voorop, activeren zij en verhalen zij van wie God is.  

Kenmerkend aan de bediening:

Woord van God, Gebed, Geestelijk leiderschap, Spreken, Getuigenissen, Mannen, Vrouwen, Coachen, Discipelschap, Bemoedigen, Ondersteunen, Individuen, Kerken, Organisaties.tott

Onze Missie

IMPASSIONED wil de wereld zegenen door verhalen, voorgaan en activeren. Zodat, onder leiding van de Heilige Geest, de realiteit van Jezus Christus ruimte krijgt op elke plek waar wij worden gezonden. Wij verlangen dat de waarheid van Jezus in ieder persoon wordt geboren, opgroeit en tevoorschijn komt. Zodat de liefde, hoop en kracht die God door Zijn Zoon Jezus geeft, Nederland bereikt. Als we Nederland bereiken, zullen we de wereld bereiken, want Nederland is de poort van Europa.